Normal_praktijkkaart_de-bibliotheek-op-school-beeld-educatielab

In de Praktijkkaarten van EducationLab wordt beschreven hoe BoekStart, de BoekStartcoach en de Bibliotheek op school po werken en wat
de te verwachten effecten zijn.

Kinderopvang en onderwijs zetten specifieke interventies in om de ontwikkeling van kinderen ook in tijden van Covid-maatregelen zoveel mogelijk te stimuleren. De Praktijkkaarten van EducationLab beschrijven kansrijke interventies. In samenwerking met Stichting Lezen zijn drie nieuwe Praktijkkaarten ontwikkeld: over de BoekStartcoach, BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school primair onderwijs.

KWALITEIT ONDERWIJS VERBETEREN

EducationLab ontwikkelt Praktijkkaarten voor het onderwijs, waarin zij op basis van inzichten uit onderzoek en wetenschap beschrijven wat scholen kunnen doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Van verschillende interventies wordt beschreven wat het inhoudt, hoe het werkt en wat de te verwachten effecten zijn. Kinderopvang en scholen kunnen gratis gebruikmaken van de Praktijkkaarten en de interventies eventueel financieren vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

LEESCULTUUR OP SCHOOL EN IN KINDEROPVANG

De Praktijkkaarten over BoekStart en de Bibliotheek op school kunnen dienen als voorbereiding voor een teamoverleg over de leescultuur op school. Of als onderlegger bij een werkoverleg tussen locatieleiders in de kinderopvang. En natuurlijk als aanleiding voor een gesprek tussen kinderopvang of school, de plaatselijke Bibliotheek en de gemeente. Bijna elke Bibliotheek in Nederland werkt met de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school, en kan vertellen hoe de programma’s door kinderopvang/school en Bibliotheek lokaal in te vullen zijn.

OVER BOEKSTART EN DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

Stichting Lezen wil leesbevordering op zo veel mogelijk kinderopvanginstellingen en scholen structureel integreren. Met BoekStart (voor ouders met jonge kinderen) en de Bibliotheek op school (voor het onderwijs) is dat mogelijk. Beide programma’s bieden een aanpak waarbij zowel de beleidsmakers als de leraren en pedagogisch medewerkers leesbevordering in hun werk kunnen inbedden. Beide programma stimuleren de positieve leesspiraal: voorlezen, beter lezen, doorlezen, blijven lezen.

BoekStart en de Bibliotheek op school zijn ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheeksector voert beide programma’s uit. De programma’s worden onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.

OVER EDUCATIONLAB

Het Education Lab Netherlands is een onderzoeksnetwerk dat werkt aan de verbetering van het onderwijs door ervoor te zorgen dat het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk op wetenschappelijk bewijs zijn gebaseerd. Het netwerk maakt gebruik van gerandomiseerde impactevaluatie, big data analyse en beleidssimulaties om de kwaliteit en effectiviteit van beleid, programma’s en interventies te verbeteren.

Lees hier de Praktijkkaart BoekStart in de kinderopvang

Lees hier de Praktijkkaart de BoekStartcoach

Lees hier de Praktijkkaart de Bibliotheek op school primair onderwijs