Eerste institutionele onderwijssamenwerking tussen Nederland en Irak binnen het ‘Orange Knowledge Programme’

"Onderwijs versterken door samen te werken", luidt het motto van het ontwikkelingsprogramma ‘Orange Knowledge Programme’. Dit programma heeft recent financiering verstrekt aan een Irakees-Nederlands samenwerkingsproject ter versterking van het onderwijs op het gebied van waterbeheer en klimaatvriendelijke landbouw in Irak. Dit meldt Nuffic.

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat het Orange Knowledge Programme financiert, hecht veel belang aan het versterken van onderwijs door internationale samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse kennisorganisaties. Het doel is om zo duurzame sociale en economische ontwikkeling te realiseren. Al jaren biedt Nederland beurzen en trainingsmogelijkheden via het MENA Scholarship Programme, maar nooit eerder verstrekte zij financiering voor meerjarige institutionele samenwerkingsprojecten op het gebied van onderwijsversterking. Het doel van het meerjarenproject is om onderwijs van hoge kwaliteit te realiseren op het gebied van waterbeheer en klimaatvriendelijke landbouw. 
 

Vraaggestuurde aanpak

Nuffic en de Nederlandse ambassade in Bagdad ontwikkelden eerder een implementatieplan voor Irak, op basis van lokale behoeften. Het doel is om de werkgelegenheid in de agrofoodsector te vergroten via samenwerking tussen overheden, tussen kennisinstellingen en tussen bedrijven. Door de concurrentie op het gebied van productie, verwerking en marketing in de agrofoodsector te vergroten zullen er meer arbeidskansen ontstaan voor jongeren en vrouwen in Irak. Efficiënt waterbeheer is bevorderlijk voor klimaatvriendelijke landbouw. 
 

Aftrap op de Universiteit van Salahaddin in Erbil, Irak

Het eerste samenwerkingsproject met Nederland is getiteld "Efficiënt waterbeheer in Irak door over te stappen op klimaatvriendelijke landbouw: capaciteitsopbouw en kennisontwikkeling". Dit project is op 19 januari 2020 van start gegaan in Erbil, aan de Universiteit van Salahaddin. Verschillende Nederlandse en Iraaks overheidsfunctionarissen, Nuffic en betrokken projectpartners waren hierbij aanwezig.
De Nederlandse ambassadeur in Irak, Eric Strating, zei over het initiatief: "Met name tijdens de demonstraties op het Tahrir-plein en op andere plekken is duidelijk geworden hoe groot de behoefte aan duurzame werkgelegenheid is.  Nederlandse kennisinstellingen zullen hulp bieden bij opleiding en capaciteitsversterking en een bijdrage leveren aan het verbeteren van de vaardigheden op het gebied van waterbeheer en landbouw."
 

Zes Irakese universiteiten betrokken

Het consortium bestaat uit de Universiteit van Salahaddin, de Universiteit van Basra, de Universiteit van Mosul, de Universiteit van Anbar, de Universiteit van Kerbala, de Universiteit van Kufa, en uit Nederland Wageningen University & Research, het IHE Delft en iCRA global. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids