Normal_pexels-pixabay-247899

Het aantal internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs groeit nog steeds, maar de toename neemt wel af. De inschrijvingen op universiteiten dalen zelfs. Dit meldt Nuffic. 

Nieuwe onderzoek van Nuffic naar inkomende diplomamobiliteit laat verschillende opvallende trends zien. In het studiejaar 2022-2023 studeerden er 122.287 internationale studenten aan Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs, een stijging van 7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is significant lager dan in de jaren ervoor, toen de groei jaarlijks tussen 10 en 12 procent bedroeg.

“Voor het eerst sinds 2016 ligt de jaar-op-jaar groei van de internationale studentenpopulatie in Nederland niet in de dubbele cijfers”, zegt Nuffic-onderzoeker Saoradh Favier. “Bovendien is dit de laagste toename sinds 2014.”

Inschrijvingen

Ook andere cijfers onderstrepen dat er een kentering gaande is. Zo schreven 50.876 internationale studenten zich in voor het studiejaar 2022-2023, een toename van 0,4 procent. Een jaar eerder lag de stijging nog op ruim 15 procent.

In totaal is één op de vijf nieuwe inschrijvingen afkomstig van een student uit het buitenland. Van alle studenten heeft 15 procent een buitenlandse afkomst. Vorig jaar was dit 13,7 procent. De percentuele stijging is mede het gevolg van een afname van Nederlandse studenten; het aantal nieuwe Nederlandse inschrijvingen daalde met 6 procent. Dit is mogelijk het gevolg van de verwachte herinvoering van de studiebeurs.

Universiteit

Veruit de meeste internationale studenten volgen een studie aan een universiteit (85.605), ruim twee keer zoveel als aan hogescholen (36.682). Universiteiten ontvingen wel minder inschrijvingen dan het vorige studiejaar. Hbo-opleidingen zien nog wel een stijging van het aantal internationale inschrijvingen.

Door: Nationale Onderwijsgids