Normal_samen__afspraak

De wetenschap zal meer dan ooit moeten bewijzen dat ze waarde heeft voor de samenleving. Het gaat om kennis die er toe doet, om maatschappelijke impact. Maar hoe creëer je impact en innovatie in verbinding met de samenleving? Door co-creatie, door samenwerking tussen wetenschap en maatschappelijke partners. We moeten toe naar een vierdegeneratie-universiteit, een universiteit die naar buiten reikt en meer doet dan alleen (fundamentele) kennis vergaren. Dit meldt Tilburg University.

Dit betoogt Dike van de Mheen in haar inaugurale rede waarmee ze vandaag het ambt van hoogleraar Transformaties in de zorg aanvaardt aan Tilburg University.
 

Academische Werkplaats

Interacties tussen wetenschap en samenleving lopen bij Tranzo via de Academische Werkplaats: een duurzaam samenwerkingsverband tussen de universiteit en praktijkinstellingen om te komen tot wetenschappelijke kennisontwikkeling en innovatie van het zorgaanbod. Het gaat daarbij om co-creatie: een langdurig geformaliseerde samenwerking op basis van een gemeenschappelijk overeengekomen onderzoeksprogramma. Zogeheten ‘science practitioners’ spelen daarbij een centrale rol: onderzoekers die deels werken in het veld en deels onderzoek doen binnen de universiteit. Zij zijn de ‘levende bruggen’ tussen wetenschap en praktijk. 
 

Evidence based werken

Kenmerkend bij co-creatie is ook evidence based werken. Drie kennisbronnen zijn daarbij essentieel: wetenschappelijke kennis, de expertise van de professional en de kennis en expertise van de burger/cliënt. Van belang is de interactie tussen deze drie groepen. Tranzo heeft nu twaalf Academische Werkplaatsen opgezet waarmee bijna de hele zorg- en welzijnssector wordt bestreken. Er wordt structureel samengewerkt met meer dan 70 partners.
 

Vierdegeneratie-universiteit

Van de Mheen stelt dat we toe moeten naar een vierdegeneratie-universiteit, een universiteit die naar buiten reikt en meer doet dan alleen kennis beschikbaar maken voor de praktijk. Een netwerkuniversiteit waarin, naast fundamenteel onderzoek, innovatie plaatsvindt door samenwerking van onderzoekers, praktijkprofessionals en gebruikers. 
 
Van de Mheen: “Tranzo kan gezien worden als een best practice, die bijdraagt aan de ontwikkeling van Tilburg University als een vierdegeneratie-universiteit. Tranzo is een netwerkorganisatie die succesvol ‘naar buiten reikt’. De Academische Werkplaatsen worden zeer positief gewaardeerd en worden gezien als innovatieve ruimten waar wetenschap en samenleving co-creëren. We werken samen met professionals en cliënten van gezondheids- en welzijnsorganisaties in multidisciplinaire teams.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids