Normal_man__zorgopleiding__verpleging__verpleegkundige__ziekenhuis__hulp__onderzoek

Gezondheid in de digitale samenleving is een actueel onderzoeksthema waarop Tilburg University inspeelt met de benoeming van dr. Eveline J.M. Wouters tot hoogleraar ‘Succesvolle technologische innovaties in de zorg’. De bijzondere leerstoel is sinds 1 januari 2018 ingebed bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). De leerstoel wordt gefinancierd door Fontys Paramedische Hogeschool, tevens de vestigende instantie. Dit meldt Tilburg University.

De leerstoel streeft de succesvolle toepassing van (technologische) innovaties ten behoeve van gezondheid na. Succesvol betekent dan: ondersteunend aan zelfregie en kwaliteit van leven van mensen met een gezondheidsprobleem, het toegankelijk worden van technologische innovaties voor iedereen en het overtuigend toepassen ervan door zorgverleners.
 
Tranzo en Fontys willen hierbij komen tot een gemeenschappelijke kennisagenda. Beide instellingen zijn sterk verbonden met de praktijk en het praktijkgebonden onderzoek. Daarbij is de primaire doelstelling van de academische werkplaatsen van Tranzo een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk door kennisontwikkeling en – verspreiding op het gebied van zorg en welzijn. Bij Fontys is de primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de toekomstige praktijk door de ontwikkeling van onderwijs, naast kennisontwikkeling die in de praktijk toepasbaar is. Door een structureel samenwerkingsverband worden de mogelijkheden uitgebreid, versterkt en duurzaam. Het is daarbij de ambitie te kunnen komen tot onderzoek met grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids