Normal_vrouwen__opleiding__college__cursus__hoger_onderwijs__hbo__uni

Op woensdag 20 februari presenteren Tilburg University en House of Skills in Amsterdam het onderzoeksrapport 'Overstappen op de arbeidsmarkt. Een onderzoek naar Van Werk Naar Werk-beleid en –trajecten'. SER-voorzitter Mariëtte Hamer neemt het eerste exemplaar in ontvangst tijdens een speciaal seminar. Dit meldt Tilburg University.

Economische ontwikkelingen, toegenomen concurrentie en technologische innovaties zorgen ervoor dat functies gaan wijzigen of verdwijnen. Deze veranderingen vragen om een flexibele beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen en het belang daarvan inziet. Niet alleen in de vorm van het halen van diploma’s, maar ook in het aanleren en ontwikkelen van skills. En werkgevers die deze ontwikkeling stimuleren.
 
Tilburg University onderzocht met steun van Instituut Gak en de Provincie Noord-Brabant of en hoe werkgevers boventallige werknemers ondersteunen bij het vinden van ander werk, of van die ondersteuning gebruik wordt gemaakt en wat de uitkomsten zijn. De onderzoekers concluderen onder meer dat training en scholing van de beroepsbevolking belangrijke voorwaarden zijn voor het vinden van nieuw of ander werk. In dit verband organiseert Tilburg University samen met House of Skills op 20 februari een seminar over de resultaten van het onderzoek.
 

House of skills

House of Skills is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders werken nauw samen om de regionale arbeidsmarkt te transformeren naar een meer op vaardigheden (skills) gerichte arbeidsmarkt, waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en een Leven Lang Ontwikkelen de norm is.
 
Door: Nationale Onderwijsgids