Normal_studenten__luisteren__hbo__uni__college
Het aantal internationale studenten dat in Nederland blijft na afronding van de studie stijgt. Bijna een kwart van hen (24,7 procent) heeft zich hier vijf jaar na het afstuderen gevestigd. Van de lichting afgestudeerden uit 2006, vestigden 2.610 zich in Nederland. Voor de lichting afgestudeerden uit 2012 groeide dat aantal tot 3.515. Het hoger onderwijs vormt zo een belangrijke aanvoerroute voor kenniswerkers in Nederland. Dit meldt Nuffic.
Dat blijkt uit een onderzoek van Nuffic naar de stayrate (blijfkans) van internationale studenten. Van alle onderzochte internationale studenten vertrekt binnen een jaar na de studie iets meer dan de helft weer. Met elk jaar dat men langer blijft wordt de kans op uiteindelijk vertrek echter kleiner. Uit de analyse blijkt dat na vijf jaar bijna een kwart is gebleven. Van deze internationale alumni heeft ruim 72 procent betaald werk. 
 
Studenten die afstuderen in studiedisciplines waarvoor op de arbeidsmarkt tekorten bestaan of worden verwachten blijven relatief vaak. Zo blijven er met name uit technische studies relatief veel internationale talenten in Nederland wonen (41 procent op universiteiten, 26 procent op hogescholen, in totaal 3.135 afgestudeerden). Ook afgestudeerden met een achtergrond in onderwijs, gezondheidszorg en natuur blijven verhoudingsgewijs vaak.
 
Gemiddeld gezien blijven universitair afgestudeerden vaker in Nederland dan hbo-afgestudeerden. Vooral voor de technische universiteiten is dit het geval. Ze blijven echter niet altijd wonen in de regio waar ze hebben gestudeerd: het gros van de internationale afgestudeerden komt terecht in de Randstad, -vooral Amsterdam is in trek (circa een kwart van het totaal)-, of in Eindhoven.
 
“Internationale studenten zijn belangrijk voor ons land”, stelt Freddy Weima, directeur van Nuffic. “Omdat ze via de international classroom bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs. Maar ook economisch, omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan onze kenniseconomie en schatkist. Dat vraagt dan wel om goede randvoorwaarden en een sterkere gezamenlijke inzet om talent hier ook echt te houden.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids