Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

De negentiende editie van de Avond van Wetenschap & Maatschappij vindt plaats op maandag 8 oktober 2018. De avond wordt geopend door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, als gastvrouw van deze Avond. Ook wordt op deze avond de Huibregtsenprijs uitgereikt voor een recent wetenschappelijk onderzoeksproject dat innovatief is en van grote maatschappelijke relevantie. Dit meldt W&M.

Tijdens de Avond van Wetenschap & Maatschappij presenteren 25 koppels van topwetenschappers stellingen en vragen over hun vakgebied, waarover de 275 genodigden vervolgens aan tafel met elkaar van gedachten wisselen. De Avond van Wetenschap & Maatschappij heeft als doel het maatschappelijk belang van wetenschap te onderstrepen door te laten zien waar en op welke manieren wetenschap en technologie toepassingen vinden in het leven van alledag.
 
De Ere-lezing wordt dit jaar gehouden door prof. dr. Rianne Letschert, rector magnificus van de Universiteit Maastricht. In haar lezing, getiteld ‘U vraagt wij draaien?’, geeft Rianne Letschert een reflectie op de toenemende druk op universiteiten en de noodzaak voor een herbezinning op academisch en bestuurlijk leiderschap. 
 
Ook wordt de Huibregtsenprijs uitgereikt. De Huibregtsenprijs is in 2005 in het leven geroepen door het bestuur van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor een recent wetenschappelijk onderzoeksproject dat innovatief is en van grote maatschappelijke relevantie.
 
De Avond van Wetenschap & Maatschappij wordt vanuit de politiek gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt de Avond gedragen door de zes belangrijkste organisaties in ons land: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, de vereniging van universiteiten VSNU, de Vereniging Hogescholen en NEMO Science Museum.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids