Normal_taal__letters__alfabet_lezen

De Tweede Kamer vindt het geen goed idee dat universiteiten zomaar kunnen stoppen met het aanbieden van de studie Nederlands, zoals de Vrije Universiteit Amsterdam bekendmaakte. Ze willen dat minister Van Engelshoven ingrijpt en universiteiten dwingt om de studie Nederlands te blijven aanbieden. Dit meldt Het Parool.

De VU Amsterdam heeft bekendgemaakt dat de bachelorstudie Nederlands van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) gaat verdwijnen. Met vijf eerstejaars studenten en vijf stafmedewerkers is de studie “verliesgevend” en daarmee niet langer levensvatbaar, gaf de VU aan.
 
Tweede Kamerleden zijn het hier niet mee eens. Ze vinden het vak te belangrijk om die keuze aan universiteiten over te laten en vinden dat Van Engelshoven moet ingrijpen. “Als er geen Nederlands meer wordt aangeboden, zijn we echt de weg kwijt,'' vindt D66'er Paul van Meenen. Hij verwijst naar mbo-opleidingen waarbij vanuit de overheid geregeld wordt dat er voldoende aanbod van belangrijke opleidingen moet zijn. 
 
PVV-Kamerlid Harm Beertema vindt dat een 'noodmaatregel' nodig is om te voorkomen dat er nog meer universiteiten het voorbeeld van de VU volgen, schrijft Het Parool. En CDA en D66 pleiten voor maatregelen om het vak Nederlands weer aantrekkelijker te maken voor studenten. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids