Kamer debatteert over begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2)

De woordvoerders van de verschillende fracties bespreken de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021. Maar zij grijpen deze laatste begroting van het kabinet ook aan voor een terugblik en voor bespiegelingen over de toekomst. Dit meldt de Tweede Kamer.

We doen de praktisch opgeleiden nog vaak tekort, zegt Van den Berge (GroenLinks). Hij wil mbo-studenten meer zeggenschap geven en bepleit een minimumstagevergoeding. Laat ze hun talenten volledig ontplooien, aldus de GroenLinkser. Stages zijn essentieel in het mbo en hbo, zegt Kuzu (DENK). Hij vraagt om een actiever bestrijding van stagediscriminatie.
 
Wiersma (VVD) wil dat studenten ondersteund worden bij het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. Beroepen komen en gaan, maar zulke vaardigheden zijn essentieel, meent de VVD'er. Van der Molen (CDA) wil jongeren die na hun opleiding werkloos blijven, zo snel mogelijk doorgeleiden naar kansrijke beroepen.
 
Studenten worden zwaar getroffen door de coronapandemie. Paternotte (D66) vreest dat veel van hen studievertraging zullen oplopen en wil voorkomen dat ze in problemen komen met het bindend studieadvies. Er moeten in het algemeen voor studenten "meer wegen worden vrij gemaakt" om hun doel te bereiken.
 
Futselaar (SP) wijst op de inspanningen van hogeronderwijsinstellingen om digitaal onderwijs aan te bieden en daarnaast zo veel mogelijk fysiek onderwijs te verzorgen. De overheid moet die instellingen een financiële vergoeding geven, zodat zij hun personeel tegemoet kunnen komen, vindt hij.
 

Leenstelsel

Het leenstelsel was een kostbare vergissing, zegt Van der Molen (CDA). Bruins (ChristenUnie) wil er ook van af en vraagt om "een stevige basisbeurs". De studiebeurs terug én investeren in jongeren die niet studeren, aldus Westerveld (GroenLinks).
 
Een ontwikkelingsrekening. Dat is volgens Van Raan (PvdD) een goed alternatief voor het leenstelsel. Op die rekening krijgt elke Nederlander door de overheid een bedrag gestort voor scholing, omscholing en/of bijscholing.
 
Het debat over de begroting gaat op 15 oktober verder met de reactie van de bewindslieden op de inbreng van de woordvoerders.
 
Lees hier het eerste gedeelte van het debat over het basis- en voortgezet onderwijs.