Normal_studenten_studiegroep_samenwerken

De SP vraagt naar de medewerking van universiteiten aan Nationale Studenten Enquête. Futselaar (SP) is bang dat de Nationale Studenten Enquête in gevaar komt nu het hoger onderwijs niet meewerkt. Dit meldt de Tweede Kamer.

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) kunnen studenten jaarlijks hun oordeel geven over de kwaliteit van hun opleiding. Dat is volgens Futselaar van grote waarde voor aankomende studenten en voor opleidingen om te zien hoe ze ervoor staan. Hij maakt zich zorgen over het voortbestaan van de NSE nu de Vereniging Hogescholen en de VSNU niet langer willen meewerken, onder meer om privacyredenen.
 
Ook minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) vindt de NSE "heel erg belangrijk". Hij zegt dat achter de schermen geprobeerd is om een oplossing voor de problemen te vinden, maar helaas zonder succes. Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel met "een juridische basis voor de gegevensuitwisseling" en mogelijk een verplichting. Het doorgaan van de NSE in 2020 is daarmee volgens de minister verzekerd.