Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Onderzoekers kunnen een aanvraag indien voor Open modules NCO (Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs) dat gericht is op hetzij primair onderwijs hetzij voortgezet onderwijs. Met de open module NCO beoogt de programmacommissie NCO tot verrijking van de NCO database te komen. Dit meldt NWO.

In 2018 wil NRO het NCO verrijken met een open module NCO. Deze module kan gericht zijn op aanvullend onderzoek in hetzij primair onderwijs hetzij voortgezet onderwijs. De open module heeft geen betrekking op de voor- en vroegschoolse periode, het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Met de open module NCO beoogt de programmacommissie NCO tot verrijking van de NCO database te komen.
 
Aanvragen kunnen worden ingediend door een gepromoveerde onderzoeker met een vaste aanstelling aan een Nederlandse (para)universitaire instelling. Alleen aanvragers die een intentieverklaring hebben ingediend kunnen een uitgewerkte aanvraag indienen. Een aanvraag telt één hoofdaanvrager en maximaal drie medeaanvragers. Een onderzoeker kan in deze subsidieronde maximaal één maal als aanvrager optreden, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager. Hoofd- en medeaanvragers kunnen geen subsidie voor zichzelf aanvragen met uitzondering van een vervangingssubsidie.
 
U kunt financiering aanvragen voor onderzoek met een maximale looptijd van vier jaar en een budget van maximaal 600.000 euro. Er wordt maximaal één aanvraag gehonoreerd. Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de materiële kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids