Logo_universiteit_leiden__2_

De effecten in behandelingen van mensen met een psychische stoornis lijken niet toe te nemen, ondanks de vele onderzoeken naar psychische aandoeningen. Veel wetenschappers houden zich al jarenlang bezig met de vraag hoe dat kan. Claudi Bockting en elf andere hoogleraren en onderzoekers vragen daarom de hulp van andere wetenschappers. Dat melden NRC en de Universiteit Leiden. 

Enkele behandelmethoden kunnen worden beschouwd als effectief, maar in het algemeen zijn er de laatste tientallen jaren geen toenames te zien van de effecten van de behandelingen. Bij de helft van patiënten is sprake van geen effect of zelfs een terugval. Ondanks dat de onderzoekers geen glasheldere verklaring kunnen vinden, wordt er aangenomen dat de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek een grote rol speelt. Daarin moet iets veranderen, zodat het aantal effectieve behandelingen in de toekomst hopelijk wel toeneemt.

Depressie komt in ons land bij circa 800.000 mensen voor. Daarmee is het de meest voorkomende psychische aandoening. Het Meerjarenprogramma Depressiepreventie van het ministerie van Volksgezondheid heeft als doel om depressie binnen vijftien jaar met 30 procent af te laten nemen. Zowel het ontstaan als de behandeling van een depressie moet dan flink onder de loep worden genomen.

Psychologen en neurowetenschappers missen naar eigen zeggen “een geïntegreerde benadering van het wetenschappelijk onderzoek op landelijk niveau waarbij disciplines elkaar voortdurend kunnen beïnvloeden.” Over het structureel vormgeven van een disciplinaire aanpak moet daarom samen met andere wetenschappers worden nagedacht. Het elftal onderzoekers nodigt wetenschappers van andere vakgebieden, beleidsmakers en de nieuwe minister van Volksgezondheid daarom uit om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een effectieve aanpak.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids