Logo_tilburg_universiteit_logo

Van alle algemene universiteiten in Nederland is de algehele studenttevredenheid het hoogst bij Tilburg University. Dat blijkt uit cijfers van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) over het jaar 2016-2017. De algehele tevredenheid over de studie (op een schaal van 1 tot 5) stijgt naar een gemiddelde van 4,15 in 2017. Het zet daarmee te stijging voort van 3,92 in 2013, 4,00 in 2014, 4,09 in 2015 en 4,13 in 2016. Dit meldt Tilburg University.

Op het thema stage-ervaring behaalt Tilburg University de hoogste gemiddelde beoordeling van alle universiteiten. Het gaat hier om de begeleiding door het stagebedrijf en wat de student tijdens de stage geleerd heeft. Landelijke top-3 noteringen zijn er verder op de thema’s inhoud, opdoen van wetenschappelijke vaardigheden, docenten, toetsing en beoordeling, studielast en internationalisering. De sterkste groei in studenttevredenheid bereikt Tilburg University op de thema’s voorbereiding op beroepsloopbaan en stage en opleiding (stagebegeleiding vanuit de opleiding). 
 
De algehele studenttevredenheid van alle universiteiten (inclusief technische en landbouwuniversiteiten) is het hoogst bij Wageningen University. De Technische Universiteit Eindhovens staat op de tweede plek en de derde plaats is voor Tilburg University.
 
De Nationale Studentenenquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle studenten aan hogescholen en universiteiten worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. In totaal vulden 4.415 studenten van Tilburg University in 2017 de NSE in (responspercentage van 34%). De stellingen uit de vragenlijst zijn in de rapportage samengevoegd tot 17 hoofdthema’s. In 2017 zijn voor het eerst de thema’s internationalisering en uitdagend onderwijs toegevoegd aan de vragenlijst van de NSE.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids