JOB-monitor 2020: nog steeds veel aangeschafte maar ongebruikte lesboeken

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) brengt vandaag de tweejaarlijkse JOB-monitor uit, een grootschalige peiling onder mbo-studenten. Studenten blijken meer tevreden te zijn over hun medezeggenschap op school. Ze zijn minder te spreken over de vaak ongebruikte lesmaterialen en de keuzedelen. Dit meldt JOB.

Medezeggenschap en stage

Uit de JOB-monitor blijkt dat scholen steeds beter luisteren naar de mening van studenten. Ten opzichte van 2018 is dat een stijging van 7 procent. De stagebegeleiding vanuit school laat nog wel te wensen over: slechts een derde van de bol-studenten is positief over de voorbereiding op hun stage en 22 procent vindt lastig een stageplek. Bijna 25 procent van de bbl-studenten is ontevreden over de aansluiting van schoolopdrachten op hun werk. Over de stages zelf is gemiddeld driekwart van de mbo-studenten positief.
 

Nog steeds veel ongebruikt lesmateriaal

Twee jaar geleden gaf 43 procent van de mbo-studenten via de JOB-monitor aan dat aangeschafte boeken aan het einde van het studiejaar niet zijn gebruikt. Ondanks het feit dat dit de laatste jaren hoog op de agenda staat, is dit aantal nauwelijks afgenomen: 40 procent van de mbo’ers zegt ongebruikte lesmaterialen gekocht te hebben. 
 

Keuzedelen

Over de keuzedelen is 27 procent van de mbo-studenten negatief:  er is weinig keuze is of keuzedelen worden opgelegd. Een kwart van de studenten is negatief over de inhoud van de keuzedelen. 
 
JOB meet sinds 2001 de studenttevredenheid. Meer dan een kwart miljoen (262.000) mbo-studenten lieten hun stem horen in de JOB-monitor. De gehele rapportage is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids