Tio Business School scoort nog steeds hoog op studenttevredenheid

De tevredenheid van Tio’s hbo-studenten over de aansluiting met de beroepspraktijk, de kwaliteit van de docenten en de toetsing en beoordeling blijft hoger dan het Nederlandse gemiddelde, blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2024. Ook dit jaar is te zien dat de inzet van Tio om haar resultaten verder te verbeteren zijn vruchten afwerpt. Dat meldt Tio Business School. 
 

Studenten van Tio Business School zijn en blijven erg tevreden over hun opleiding: op nagenoeg alle vlakken geven zij Tio een hogere score dan de landelijke benchmark. De tevredenheid over de opleidingen in het algemeen, de aansluiting met de beroepspraktijk en de kwaliteit van docenten scoort wederom significant hoger dan de benchmark. Het grootste deel van de Tio-studenten, ongeacht opleiding of vestiging, ervaart de studiedruk als ‘precies goed’, en zou op basis van hun ervaringen opnieuw kiezen voor hun huidige opleiding.

Hoge schores voor opleidingen Tio

Kijkend naar de gemiddelde scores van de kernthema’s uit de NSE krijgen de vestigingen en opleidingen van Tio hoge scores:

  • Met Commerciële Economie en Ondernemerschap behaalt Tio Hengelo de hoogste scores in de enquête, gevolgd door Tio Groningen;
  • Voor International Business Management wordt Tio Rotterdam in de NSE beloond met de hoogste scores, gevolgd door Tio Amsterdam;
  • Tio’s opleiding Hotel- en Eventmanagement behaalt binnen de categorie hoger hotelonderwijs de hoogste scores met Tio Groningen;
  • Tio’s Makelaardij en Vastgoed wordt met maar liefst vier vestigingen het best beoordeeld binnen het vakgebied vastgoedkunde, met de hoogste scores voor Tio Utrecht en Tio Amsterdam;
  • Tio Amsterdam ontvangt de hoogste scores met Internationaal Toeristisch Management;
  • De Master of Business Administration van Tio in Amsterdam behoudt de tweede hoogste beoordeling in de enquête, net als het voorgaande jaar.

Landelijke tevredenheidsonderzoek 

De NSE is het grootste landelijke tevredenheidsonderzoek in het hoger onderwijs, met inbreng van bijna 268.000 hbo- en wo-studenten. Gemiddeld stijgt de algemene tevredenheid van studenten over hun opleiding de laatste jaren licht, waarbij het aantal ontevreden studenten afneemt. De NSE is één van de onderzoeken die Tio gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren.

Door: Nationale Onderwijsgids