Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt vernieuwd

De vragenlijst van de Nationale Studentenenquête (NSE) wordt vanaf 2020 vernieuwd. De NSE wordt gebruikt voor goede studievoorlichting voor aankomend studenten, maar lag vorig jaar onder vuur omdat de enquête volgens de Vereniging Hogescholen niet betrouwbaar zou zijn. Dit meldt het ISO.

De huidige Nationale Studentenenquête (NSE) gaat nu tien jaar mee, maar vanaf 2020 gaat de vragenlijst vernieuwd worden. De gegevens uit de NSE leveren bruikbare informatie op voor de voorlichting van studiekiezers. Om tot een goede vragenlijst te komen, wordt ook de input van studenten gevraagd via www.resned.nl/vragenlijstnse. 
 
Vorig jaar ontving de Vereniging Hogescholen veel klachten over de NSE van zowel studenten als hogescholen. Deze gingen over moeilijkheden met het invullen van de vragenlijsten. Hierdoor week de respons bij verschillende studierichtingen sterk af ten opzichte van voorgaande jaren, aldus de vereniging. Zo zouden bijvoorbeeld namen van studierichtingen niet juist zijn weergegeven.
 
De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin alle ingeschreven studenten in het hoger onderwijs hun mening mogen geven over het onderwijs. De informatie dient als hulp bij studiekeuze en als beleidsinformatie voor bestuurders en andere onderwijsmedewerkers. Studiekeuze123 is de organisatie achter de enquête.
 
Door: Nationale Onderwijsgids