The New School scoort hoger dan vorig jaar tijdens Nationale Studenten Enquête

The New School (TNS) heeft wederom hoge scores behaald in de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2024. Directeur Jady Petovic: "Deze resultaten onderstrepen de hoge kwaliteit van ons onderwijs en de sterke studenttevredenheid binnen de instelling." Dat meldt TNS Amsterdam. 

De algemene tevredenheid over de opleiding behaalde een score van 4,39 op een schaal van 5. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde van 3,68. Studenten zijn met name tevreden over de sfeer op de opleiding. Die werd met een score van 4,77 beoordeeld, wat een lichte stijging is ten opzichte van vorig jaar (4,65). 4,49 op de schaal toont aan dat studenten op basis van hun huidige ervaringen opnieuw voor deze opleiding zouden kiezen.

Inhoud en opzet van de opleiding 

De tevredenheid over de inhoud en opzet van de opleiding scoorde 4,40, aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde. De aansluiting met de beroepspraktijk kreeg een score van 4,31.

Tevreden over docenten 

Studenten zijn bijzonder tevreden over hun docenten, met een score van 4,45. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van vorig jaar (4,26) en ligt ruim boven het gemiddelde. De didactische vaardigheden en inhoudelijke deskundigheid van de docenten worden zeer gewaardeerd. Met een score van 4,40 blinkt The New School ook uit in studiebegeleiding.

De tevredenheid over de toetsing en beoordeling is stabiel gebleven met een score van 4,33, wat wederom ver boven het gemiddelde ligt.

Goede ondersteuning 

Het thema betrokkenheid en contact scoorde 4,44, wat aantoont dat studenten zich goed ondersteund voelen en betrokkenheid ervaren van zowel docenten als medestudenten.

"We zijn enorm trots op de resultaten van de NSE 2024", zegt Jady Petovic, directeur van The New School. "Deze scores laten zien dat onze voortdurende inspanningen om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden nauw aansluiten bij de behoeften van onze studenten en de beroepspraktijk. Onze docenten en medewerkers zetten zich elke dag in om een inspirerende en ondersteunende leeromgeving te creëren. Deze erkenning door onze studenten is een geweldige beloning voor die inspanningen."

Door: Nationale Onderwijsgids