Studenten van de opleidingen Techniek en Recht zijn erg tevreden

De algemene tevredenheid van hbo- en wo-studenten over opleidingen in de sectoren Techniek en Recht is de afgelopen jaren gestegen. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) van Landelijk Centrum Studiekeuze, het grootste landelijke tevredenheidsonderzoek onder studenten met inbreng van bijna 268.000 studenten uit het hbo en wo. Gemiddeld stijgt de algemene tevredenheid van studenten over hun opleiding de laatste jaren licht, waarbij het aantal ontevreden studenten afneemt. De onderdelen ‘sfeer’ en ‘je veilig voelen om jezelf te zijn’ blijven hoog scoren door de jaren heen. Dat meldt Landelijk Centrum Studiekeuze.

In de afgelopen vier jaar is het percentage studenten in de sector Techniek dat over het algemeen tevreden is met de opleiding gestegen van 69,8 procent naar 73,5 procent. Het aandeel studenten dat tevreden is over de sfeer stijgt de laatste jaren ook flink in deze sector, van 74,2 procent in 2021 tot 79,1 procent in 2024. Behalve bij Techniek vertoont de algemene tevredenheid bij de sector Recht ook een stijgende lijn: in 2024 geeft 74,5 procent van de studenten in deze sector aan tevreden te zijn over de opleiding, ten opzichte van 69,1 procent in 2021. De algemene tevredenheid van studenten in de sector Landbouw en natuurlijke omgeving is met 83,9 procent gemiddeld het hoogst.

Sector Techniek 

Ingrid Kolkhuis Tanke, directeur-bestuurder Landelijk Centrum Studiekeuze: “Dat de tevredenheid onder studenten over opleidingen in de sector Techniek blijft toenemen is natuurlijk met name fijn voor de studenten en de opleidingen zelf, maar ook goed nieuws voor de sector als geheel. Het is interessant om te kijken of deze uitkomst zich in de toekomst vertaalt in meer aanmeldingen voor technische studies.”

Tevredenheid 

De algemene tevredenheid van studenten over hun opleiding is licht gestegen in de afgelopen jaren. 73,4 procent van de studenten geeft dit jaar aan tevreden te zijn met de gekozen opleiding, ten opzichte van 71,5 procent in 2021. Belangrijk om te noemen is hierbij dat het percentage ontevreden studenten in de laatste vier jaar is afgenomen van 8,6 tot 7,0. Studenten in het wo zijn over het algemeen meer tevreden over hun opleiding dan studenten in het hbo. Binnen het wo scoren de bachelor- en masteropleidingen nagenoeg gelijk (resp. 80,8 procent en 80,5 procent). Binnen het hbo springen de masteropleidingen eruit met een percentage algemene tevredenheid van 74,2, ten opzichte van 68,1 voor de associate degree opleidingen en 67,5 voor de bacheloropleidingen.

Veilig 

Opvallend is dat de onderdelen die iets zeggen over hoe studenten zich voelen bij hun opleiding in de afgelopen jaren goed scoren. In de afgelopen vier jaar is het percentage studenten dat zich veilig voelt om zichzelf te zijn op de instelling stabiel rond de 85. Ook de sfeer op de opleiding wordt positief beoordeeld, met 73,8 tot 78,7 procent in de laatste vier jaar. Ingrid Kolkhuis Tanke: “In een tijd dat er zo veel bezorgdheid is over het mentale welzijn van studenten, is het goed om te zien dat de meeste van hen zich bij de instelling veilig voelen om zichzelf te zijn. Tegelijkertijd moet er natuurlijk aandacht blijven voor de studenten voor wie dit niet geldt.”

Nationale Studenten Enquête 

Jaarlijks geven honderdduizenden studenten hun mening over hun hbo- of wo-opleiding tijdens de Nationale Studenten Enquête (NSE). Alle studenten uit het hoger onderwijs worden uitgenodigd. Ook dit jaar deden weer bijna 268.000 studenten mee, dat is bijna een derde (32,6 procent) van alle studenten binnen het hoger onderwijs. Mede door deze aantallen levert de NSE unieke resultaten op. Landelijk Centrum Studiekeuze gebruikt deze resultaten voor studiekeuzevoorlichting, onder andere via Studiekeuze123.nl. De resultaten kunnen ook ingezet worden door hogescholen en universiteiten om het onderwijs te verbeteren.

Door: Nationale Onderwijsgids