Week 10: Friese taal op kinderopvang, stakingen streekvervoer en criminelen

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we terugblikken op wat er is gebeurd in onderwijsland. Wat waren deze week de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag? 

Maandag: Basisschool Werelwijzer krijgt deels gelijk van Raad van State

Minister Wiersma van Onderwijs moet alsnog 67.500 euro aan onderwijsgelden uitkeren aan de Eindhovense onderwijskoepel SKPO. Dat oordeel gaf de Raad van State vrijdag in een einduitspraak.

Dinsdag: 'Taalbeleid nodig voor Friese taal op kinderopvang'

De Friese taal heeft het zwaar en daarom leren kinderen op kinderopvang It Roekeltsje Nederlands én Fries praten. Kinderen en baby’s zijn daardoor op jonge leeftijd blootgesteld aan beide talen. Adviesorgaan  DINGtiid pleit voor taalbeleid op de kinderopvang en buitenschoolse opvang in Friesland

Woensdag: Rotterdamse jongeren steeds vaker geronseld door criminelen

Jongeren in Rotterdam worden steeds vaker geronseld voor allerlei vormen van criminaliteit. Dat zegt het bestuur van ROC Albeda tegen Nieuwsuur. Vooral jongeren die tegen betaling containers met drugs leeghalen, de zogeheten ‘uithalers’, vormen een groot probleem. 

Donderdag: Stakingen in het streekvervoer zorgen voor problemen bij mbo-studenten

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur riep gisteren de stakende partijen in het streekvervoer op om weer om de tafel te gaan zitten voor onderhandelingen. Zolang er geen cao-akkoord is willen de bonden tot midden april staken. Dat heeft weer grote gevolgen voor mbo-instellingen en studenten.

Vrijdag: Rotterdam-Zuid wil voor 2025 al gratis kinderopvang invoeren

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) staat dat alle kinderen tussen de 0 en 4 jaar in het zuiden van de stad recht moeten hebben op gratis kinderopvang. Dit zou een eventuele achterstand bij de start van de basisschool moeten voorkomen. Op Zuid zijn er namelijk meer kinderen met achterstanden, bijvoorbeeld op taal- of sociaal niveau, dan in andere delen van de stad. Het komt soms zelfs voor dat kinderen niet goed zelfstandig kunnen lopen als ze op de basisschool beginnen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk