'Taalbeleid nodig voor Friese taal op kinderopvang'

De Friese taal heeft het zwaar en daarom leren kinderen op kinderopvang It Roekeltsje Nederlands én Fries praten. Kinderen en baby’s zijn daardoor op jonge leeftijd blootgesteld aan beide talen. Adviesorgaan  DINGtiid pleit voor taalbeleid op de kinderopvang en buitenschoolse opvang in Friesland. Dit meldt NOS. 

Voor voorschoolse opvang en onderwijs in Friesland is er geen taalbeleid, terwijl basis- en middelbare scholen Fries als vak hebben. Als het aan adviesorgaan DINGtiid ligt, was er jaren geleden al meer aandacht geweest voor de Friese taal op de kinderopvang. De organisatie roept de provincie op om de regie te nemen en in gesprek te gaan met de overheid. Er komt namelijk een nieuw bestuursakkoord Friese taal tussen het Rijk en de provincie, wat een goede gelegenheid is om taalbeleid op de kinderopvang te laten vastleggen, aldus DINGtiid.

Taalontwikkeling moedertaal

Hoe eerder kinderen in Friesland aan de taal worden blootgesteld, hoe beter hun taalontwikkeling op dit gebied is. Kinderen in Friestalige gezinnen lopen zonder die extra ondersteuning op de opvang het risico op verlies van hun moedertaal.

It Roekeltsje lost het op door één pedagogisch medewerker Nederlands te laten praten en de ander Fries. En het lijkt effect te hebben, bijvoorbeeld op kinderen uit gezinnen die in Friesland zijn gaan wonen. De ouders vinden het vaak belangrijk dat hun kinderen Fries leren spreken of verstaan. “En we zien dat de kinderen het vrij snel oppakken.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky