Normal_eten__lunch__overblijven__tussenschoolse_opvang__kind_

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Zo zitten er nu meer mbo-docenten in de laagste salarisschaal dan in 2008 het geval was, gaan scholen meer aandacht besteden aan lessen over voedselverspilling en is de Kinderboekenweek door André Kuipers en Anna Woltz geopend.

Maandag: Doorstroom mbo naar hbo afgenomen, meer jongens dan meisjes naar hbo

Meisjes volgen vaker dan jongens een mbo-opleiding op het hoogste niveau. Ongeveer de helft van de meisjes doet een opleiding in de sector zorg en welzijn. Meisjes stromen binnen het mbo vaker dan jongens door naar een hoger niveau. Daarentegen gaan zij minder vaak dan jongens door op het hbo na het behalen van het mbo-4-diploma. 
 

Dinsdag: Ondanks extra geld meer mbo-docenten in laagste salarisschaal dan in 2008

Er zitten nu meer mbo-docenten in de laagste salarisschaal dan in 2008 het geval was. Tegelijkertijd blijken veel mbo-instellingen geld op te potten. Dit blijkt uit onderzoek van het Platform Medezeggenschap MBO.
 

Woensdag: André Kuipers opent Kinderboekenweek

In het bijzijn van astronaut André Kuipers en schrijfster Anna Woltz wordt woensdagochtend in Amsterdam de Kinderboekenweek officieel geopend. De 65e editie van het evenement heeft dit keer als thema Reis mee!.
 

Donderdag: Scholen gaan meer aandacht besteden aan lessen over voedselverspilling

Nederlanders zijn thuis minder voedsel gaan verspillen. In 2019 verspilden Nederlanders 34,3 kilo eten per persoon; bijna 7 kilo minder dan in 2016. Ook is er minder drinken weggespoeld via de gootsteen en het toilet. Mogelijk heeft de toegenomen aandacht voor voedselverspilling een rol gespeeld bij de daling. In het primair, voortgezet en beroepsonderwijs zal structureel meer aandacht worden besteed aan het voorkomen van voedselverspilling.
 

Vrijdag: Opening Weekend van de Wetenschap door Minister van Engelshoven

Minister Van Engelshoven opent vanmiddag het Weekend van de Wetenschap in het Haags Hiphop Centrum in het bijzijn van leerlingen. Centraal staan hierbij gezegdes en uitspraken die in de Nederlandse taal en cultuur een rol spelen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids