Normal_lunch__eten__kind__kinderen__lunchbox__overblijven__tussenschoolse_opvang

Nederlanders zijn thuis minder voedsel gaan verspillen. In 2019 verspilden Nederlanders 34,3 kilo eten per persoon; bijna 7 kilo minder dan in 2016. Ook is er minder drinken weggespoeld via de gootsteen en het toilet. Mogelijk heeft de toegenomen aandacht voor voedselverspilling een rol gespeeld bij de daling. In het primair, voortgezet en beroepsonderwijs zal structureel meer aandacht worden besteed aan het voorkomen van voedselverspilling. Dit meldt Rijksoverheid.

De resultaten komen uit het onderzoek naar voedselverspilling in huishoudens, dat driejaarlijks wordt uitgevoerd in opdracht van LNV onder begeleiding van Voedingscentrum, Milieu Centraal, Wageningen University & Research en Rijkswaterstaat. Nederlanders verspilden de afgelopen jaren vooral minder brood, zuivel, groente en fruit. Bij deze producten is echter nog steeds de grootste winst te behalen. Daarnaast verspilden huishoudens ook minder vloeistoffen (koffie, thee, melk, frisdrank, sap, etc.) via de gootsteen of het toilet. 
 

Op weg naar halvering voedselverspilling

Volgens Schouten is het belangrijk dat we deze lijn doorzetten om voedselverspilling in 2030 te halveren. Dit ligt niet alleen bij huishoudens, maar in de hele keten. LNV werkt hier samen met de stichting Samen Tegen Voedselverspilling aan.
 

Aandacht voor voedselverspilling in onderwijs

Er komt ook meer aandacht voor het voorkomen van voedselverspilling in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Dit is gekoppeld aan educatie over gezonde voeding, voedselveiligheid, herkomst en duurzaamheid. Voedselverspilling verminderen wordt als thema opgenomen in bestaande lespakketten die al worden gebruikt in het onderwijs, namelijk Smaaklessen in het primair onderwijs en Weet wat je eet in het voorgezet onderwijs.
 
Voor het mbo is begin 2019 lesmateriaal ontwikkeld voor het vak Burgerschap, met daarin een speciale les over voedselverspilling. Daarnaast werken we mee aan challenges waarbij studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs gestimuleerd worden om in de praktijk oplossingen te verzinnen op het gebied van voedselverspilling. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids