Extra eisen voor mbo-docenten Nederlands, rekenen en burgerschap

Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkfraaf scherpt voor mbo-docenten een aantal eisen aan. Dat geldt voor de docenten die de vakken Nederlands, burgerschap of rekenen geven. Docenten die een lerarenopleiding hebben afgerond in een ander vak en leraren die een PDG-traject hebben gevolgd moeten een verplichte extra opleiding doen. Dat meldt de AOb.

Dijkgraaf informeerde vorige week de Tweede Kamer over hoe het staat met zijn aanpak om de basisvaardigheden binnen het mbo te verbeteren. Huidige en toekomstige mbo-docenten moeten bevoegd zijn om die basisvaardigheden te geven. “Het gebrek aan goed opgeleide en bekwame docenten op een school kan ervoor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan”, zo stelt Dijkgraaf.

Verbeteren van de basisvaardigheden 

De docenten zijn cruciaal als het gaat om het verbeteren van de basisvaardigheden. Mbo-instellingen bepalen nu zelf of een docent bovenstaande vakken mag geven. Docenten die zijn opgeleid in een ander vak staan nu wel vaak deze lessen te geven. Dat komt door het lerarentekort. Een bevoegde docent Nederland hoeft dat vak nu niet te geven. Dat kan ook een collega zijn die de lerarenopleiding wiskunde heeft afgerond.

Aanvullende opleiding 

Daarom wil Dijkgraaf nu dat docenten een aanvullende opleiding krijgen voor deze basisvaardigheden. Leraren met een diploma van een eerste- of tweedegraads lerarenopleiding in een van de basisvakken hoeven deze opleiding niet te volgen. Het ministerie van Onderwijs wil dat schooljaar 2026-2027 deze opleiding ingevoerd wordt.

De AOb is het met Dijkgraaf eens. Een docent inzetten in een vak waartoe hij niet opgeleid is, zorgt niet voor een betere onderwijskwaliteit. Voor docent en student kan dit zeer demotiverend werken, zo stelt mbo-docent en AOb-hoofbestuurder Andries Knol. “Een havoleerling heeft wel een bevoegde docent voor de klas staan, dan moet dan op het mbo toch ook kunnen.” De MBO-raad wil docenten altijd flexibel kunnen inzetten, maar met dit besluit zal dat niet meer gaan.

Mbo-studenten 

Het aanvullende opleidingstraject moet bestaan uit vakdidactiek en vakinhoud van de basisvaardigheden. Wat er van studenten op deze vakken wordt verwacht is het belangrijkste. De lerarenopleidingen zijn al in gesprek met Dijkgraaf over de vernieuwde trajecten. Dijkgraaf wil dat de routes voor toekomstige docenten leidend zijn tot het lesgeven in basisvaardigheden, maar dan wel met de aanvullende eisen erin.

Belevingswereld van studenten 

In 2022 werd rekenen een vak dat meetelt voor een diploma. Het vak moest ook meer aansluiten op de belevingswereld van studenten. Hoe de nieuwe rekenexamens precies zijn gemaakt wordt pas duidelijk na de zomer.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk