Normal_spaarvarken_spaarpot_sparen_geld_pensioen

Er zitten nu meer mbo-docenten in de laagste salarisschaal dan in 2008 het geval was. Tegelijkertijd blijken veel mbo-instellingen geld op te potten. Dit blijkt uit onderzoek van het Platform Medezeggenschap MBO. Dit meldt de Volkskrant.

Convenant Leerkracht

In 2008 werd door schoolbesturen, onderwijsvakbonden en het ministerie van onderwijs het Convenant Leerkracht gesloten. Het convenant moest een grootschalig lerarentekort voorkomen door het verbeteren van de positie van docenten. Hiervoor kregen de onderwijssectoren extra geld dat onder meer bedoeld was het plaatsen van docenten in hogere salarisschalen. Voor het mbo was dit 45 miljoen euro in 2009 oplopend naar 131 miljoen euro in 2020. 
 

Lumpsum

Elf jaar later blijken er meer mbo-docenten in de laagste salarisschaal te zitten dan in 2008 het geval was. Tegelijkertijd zouden veel mbo-instellingen meer geld opgepot hebben. Voorzitter van het Platform Medezeggenschap MBO Rob Nederkoorn denkt dat met name de lumpsumregeling debet is aan de problemen. Hierdoor kunnen scholen grotendeels zelf beslissen waaraan ze overheidsgeld uitgeven.
 

MBO Raad noemt bevindingen 'aannames'

De MBO Raad kondigde naar aanleiding van de bevindingen een spoedoverleg aan met de vakbonden. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad: “De aannames die het platform neerzet in haar verkenning zijn onjuist en zeer schadelijk voor het mbo als geheel. We kunnen ze ook niet rijmen met de conclusies die wij zelf trekken uit de feiten en de cao-afspraken die we met de vakbonden hebben.”
 

Door: Nationale Onderwijsgids