Normal_school__klas__docent

SP-lid Kwint wilde opheldering van minister Slob over de toename van het particulier onderwijs in Nederland. Volgens Slob is er ondanks een stevige groei nog steeds een beperkt aantal kinderen dat naar een particuliere school wordt gestuurd, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het aantal particuliere basisscholen is gegroeid van ongeveer 35 in 2015 tot ongeveer 60 in 2018 en het aantal particuliere middelbare scholen van ongeveer 45 in 2015 tot ongeveer 50 in 2018, schrijft Slob. Er bestaan grote verschillen tussen particuliere scholen in grootte, onderwijsniveau en richting. Slob noemt als voorbeeld een school voor hoogbegaafde leerlingen, een spirituele school en een boerderijschool die onder particulier onderwijs vallen en dus geen subsidie van de overheid krijgen.
 
Slob kan niet goed verklaren waarom er nu een toename aan particulier onderwijs merkbaar is. Hij wijst erop dat ouders verschillende redenen kunnen hebben om voor een particuliere school te kiezen. Slob besluit: “Mijn uitgangspunt is dat het reguliere onderwijs leerlingen voldoende kansen biedt om hun talenten te ontplooien. Desalniettemin zijn ouders vrij om een eigen afweging te maken over welk type onderwijs het beste bij hun kind past, ook als die afweging er toe leidt dat ze hun kind inschrijven op een particuliere school.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids