Slob: 8,5 miljard kan keerpunt zijn voor verbetering onderwijs

Een eerder aangekondigde kapitaalinjectie van 8,5 miljard euro kan een keerpunt zijn om het onderwijs in Nederland te verbeteren, reageert demissionair onderwijsminister Arie Slob op een rapport van de Inspectie voor het Onderwijs. Daarin staat dat de basisvaardigheden van scholieren onvoldoende zijn en dat er structurele veranderingen nodig zijn in het onderwijssysteem.

"Zoveel geld geeft scholen heel veel mogelijkheden, voor nu en als aanjager voor verbetering op de lange termijn. Als we nu doorzetten, dan kunnen we het verschil maken voor ontzettend veel leerlingen", zegt Slob. Hij voegt eraan toe dat er ongelooflijk hard wordt gewerkt in het onderwijs. "Toch zien we dat er onder meer door corona leervertragingen ontstaan. Het doet pijn dat kinderen die toch al minder kansen hebben door corona extra leervertraging oplopen", aldus de minister.

LAKS

Ook scholierenorganisatie LAKS ziet dat er een "grootschalige renovatie" nodig is om de onderliggende oorzaken in het onderwijs aan te pakken. "Als nu de neutrale kwaliteitsautoriteit al oproept tot renovatie, is dat wat ons betreft het moment voor echte innovatie, bijvoorbeeld in hoe we leerlingen selecteren en toetsen", aldus de scholieren.

Manier van toetsen

In het rapport plaatst de onderwijsinspectie onder meer vraagtekens bij de manier van toetsen en examineren. Volgens LAKS is dat een herkenbaar probleem. "We moeten ons vooral afvragen waarom we toetsen. Nu is het een soort krampachtige poging grip te krijgen op de ontwikkeling van leerlingen. Een poging die ze juist beklemd", stelt de organisatie.

Lerarentekort

Volgens de Algemene Onderwijsbond AOb moet er begonnen worden met het aanpakken van het lerarentekort, het lage salaris en de hoge werkdruk. "De inspectie constateert wat ook wij - helaas - in de praktijk zien: dat corona een zware wissel trekt op het onderwijs", zegt Tamar van Gelder, voorzitter van de AOb. "De achterstanden van leerlingen nemen toe, vooral onder leerlingen die toch al in een achterstandssituatie zitten. Daardoor stijgt de kansenongelijkheid."

Door: ANP