Normal_logopedie_taal_tos_taalontwikkeling_speciaal_onderwijs
Het is vandaag de Dag van de Logopedie. Deze staat in het teken van Ondersteunde Communicatie (OC). De half miljoen Nederlanders die zich via spraak niet (meer) kunnen uitdrukken, kunnen andere communicatievormen en -middelen te gebruiken om zich toch te uiten. Logopedie kan daarbij helpen. Dit meldt de NVLF.
Ondersteunde Communicatie (OC) kan grote waarde hebben voor mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken. “OC geeft hen de mogelijkheid mee te doen, zich te ontwikkelen en te laten zien wie ze zijn”, verklaart Hans van Balkom, bijzonder hoogleraar Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. “In Nederland hebben ongeveer 600.000 mensen, waarvan de helft kinderen en jongeren, problemen met spraak. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet willen of kunnen communiceren. Ieder mens vindt het belangrijk om erkend en gezien te worden. Daarom heeft iedereen behoefte aan communicatie, ook als spraak niet mogelijk is. Aan deze levensbehoefte kun je tegemoetkomen door bij taal- en spraakstoornissen gebruik te maken van alternatieve communicatievormen en –middelen: Ondersteunde Communicatie.”
 
Bij Ondersteunde Communicatie kun je gebruikmaken van lichaamstaal en ondersteunende gebaren of van eenvoudige hulpmiddelen, zoals een pictobord en fotoklappers. Ook kun je diverse low-tech en high-tech hulpmiddelen inzetten: van spraakcomputers tot tablets en smartphones met een grote variëteit aan apps en bedieningsapparatuur, die geschikt zijn voor tekst- en symboolcommunicatie. 
 
Logopedisten kunnen kinderen en volwassenen met ernstige taal- en spraakstoornissen behandelen en begeleiden, vertelt Gerna Scholte, logopedist en taal- en spraakpatholoog bij Response-Able. “Logopedisten kunnen een taal-, spraak- en/of communicatieonderzoek afnemen naar het verwerken, begrijpen en uiten van de gesproken of geschreven taal. Ook kunnen zij adviseren bij het kiezen van passende ondersteunende communicatiemiddelen én trainen in het gebruik ervan. Daar betrekken zij alle communicatiepartners nauw bij. Want communiceren doe je nooit in je eentje! Verder kunnen logopedisten oefeningen aanbieden om met behulp van de communicatie-ondersteunende hulpmiddelen het begrijpen, uiten, lezen en/of schrijven te verbeteren.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids