Normal_20180219symposium15mrt18b1545cmp912x616

Stichting Milo biedt op 15 maart 2018 bij Zuyd Hogeschool in Heerlen een avondvullend programma aan over Ondersteunde Communicatie voor kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken. Milo organiseert dit symposium voor ouders en professionals in het kader van de Week voor Zorg en Welzijn 2018. Met dit symposium wil Milo ook samenwerkingsverbanden versterken met betrokkenen in zorg en onderwijs in de regio Limburg. Dit meldt Stichting Milo.

Stichting Milo richt zich op zorg aan kinderen waarbij het niet of nauwelijks spreken samengaat met meervoudige beperkingen die het gevolg zijn van een ontwikkelachterstand, een aandoening of een syndroom zoals Down, Rett, Angelman of Prader-Willi, en die toch willen communiceren. Communicatie-ondersteunende voorzieningen kunnen een oplossing bieden. Experts van Milo delen in dit symposium de nieuwste inzichten vanuit praktijk en wetenschap onder het motto ‘Niet kunnen praten? Toch communiceren!’.
 
Bianca Gurian verzorgt de opening en inleiding op deze avond. Zij is orthopedagoog-generalist en als behandelcoördinator verbonden aan Milo. Stichting Milo wil in dit symposium haar kennis delen over het ontwikkelen en inzetten van Ondersteunde Communicatie (OC) bij cliëntgerichte en cliënt ondersteunende zorg en dienstverlening aan kinderen die niet of nauwelijks spreken. ‘Welke woorden kies je voor een communicatiebord of voor het inrichten van een spraakcomputer?’ is het centrale thema van de lezing van dr. Stijn Deckers over kernvocabulaire in OC-hulpmiddelen. Hij is als manager behandelcoördinatie verbonden aan Milo.
 
Daarna volgt een workshopronde met vier parallelsessies. Uitgebreide informatie over het programma staat op www.stichtingmilo.nl/limburg. Belangstellenden kunnen zich op die pagina voor 7 maart 2018 aanmelden voor dit symposium. Deelname is gratis. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids