Wiersma: Samenwerkingsverbanden moeten reserves sneller afbouwen

Onderwijsminister Dennis Wiersma meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de samenwerkingsverbanden al bezig zijn met het afbouwen van hun financiële reserves, maar dat dat nog niet overal even snel gaat. Het gaat hierbij dan over de Tweede monitor Afbouw bovenmatige vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dat meldt VOS/ABB. 

Wiersma vindt het goed om te zien dat het bovenmatig eigen vermogen in 2021 met een kwart is afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Daarbij gaat het om een bedrag van 41 miljoen euro. De minister signaleert echter ook dat het nog niet snel genoeg gaat. De afspraak was namelijk dat de reserves in 2021 met 40 procent (63 miljoen euro) moesten afnemen. “De feitelijk afbouw van 41 miljoen euro is weliswaar het dubbele van de afbouw in 2020, maar het is dus ongeveer 22 miljoen euro minder dan in het gezamenlijke plan als doel is opgesteld.”

Generieke korting

De minister kiest er nu dan ook voor om geen generieke korting op het budget van de samenwerkingsverbanden toe te passen. Hij verwacht wel van ze dat ze meer werk gaan maken van het afbouwen van hun financiële reserves. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk