Minder geld naar samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs met veel eigen vermogen zouden minder geld moeten krijgen. Een motie daarop kreeg veel steun van de Tweede Kamer. De SGP was de enige partij die tegenstemde. Dat meldt VOS/ABB.

De motie kwam van GroenLinks en werd mede-ingediend door de PvdA, PVV, PvdD, SP, DENK, BIJ1 en D66. De fracties hadden geconstateerd dat 58 procent van het eigen vermogen van samenwerkingsverbanden bestaat uit bovenmatige reserves. Dat geld zou, volgens de indieners, eigenlijk moeten worden besteed aan onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarbij wijzen de fracties op het hoge aantal thuiszitters. 

Afspraken maken 

In de motie staat ook dat de samenwerkingsverbanden afspraken moeten maken om geen bovenmatige reserves meer op te bouwen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk