Slob keurt plan afbouwen financiële reserves passend onderwijs goed

Eind vorig jaar presenteerde onderwijsminister Arie Slob een 25-puntenprogramma om de problemen rond het passend onderwijs aan te pakken. Het afbouwen van de flinke financiële reserves die veel samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hebben opgebouwd is daar ook onderdeel van. Deze organisaties hebben nu een gezamenlijk plan opgezet om deze reserves af te bouwen en te investeren in de klas, en Slob heeft het plan goedgekeurd. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Nadat het passend onderwijs in 2014 werd ingevoerd bouwden samenwerkingsverbanden steeds grotere reserves op; in totaal gaat het om een bedrag van 260 miljoen euro aan eigen vermogen. De Onderwijsinspectie heeft hiervan ongeveer 175 miljoen euro aangemerkt als ‘mogelijk bovenmatig’. Slob droeg de organisaties eind vorig jaar op om de buffers gauw af te bouwen. Als de 152 organisaties niet met een plan zouden komen zou Slob hen korten op de financiering.

Het gezamenlijke plan ligt er nu, maar Slob heeft dit niet openbaar gemaakt. Het doel van het plan is om in 2022 de bovenmatige buffers afgebouwd te hebben, “met een beperkte uitloop naar 2023”. Individuele samenwerkingsverbanden moeten nu dit voorjaar voor de eigen regio met concrete uitwerkingen komen voor het plan.

Slob heeft aan de Tweede Kamer laten weten de strafkorting nog niet helemaal te schrappen. Als de afbouw niet naar wens verloopt kan de minister er alsnog voor kiezen om te korten op de financiering.

Door: Nationale Onderwijsgids