Hoe rijk zijn de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs?

De grootste overtollige spaarpot voor passend onderwijs staat met 9 miljoen euro in Amsterdam-Zuidoost. Eind 2021 lag er ruim 130 miljoen euro onnodig op de plank bij alle samenwerkingsverbanden samen. Het Onderwijsblad heeft alle bedragen per regio in kaart gebracht. Dat meldt de AOb. 

Bijna acht jaar na de invoering van het passend onderwijs bezitten de 151 instellingen eind 2021 samen 205 miljoen euro publiek eigen vermogen. Daarvan is 130 miljoen euro niet nodig. Dat is 8 miljoen euro meer dan vorige maand door de onderwijsministers in een brief aan de Tweede Kamer werd vermeld. 

Grootste overtollige spaarpot 

Bij Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen is het overtollige reserve ruim 9 miljoen euro. Deze organisatie staat al jaren bovenaan de lijst met de grootste overtollige spaarpot. In 2021 voegde de instelling een overschot van ruim 9 ton toe aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen liep op tot 11,7 miljoen euro.

Jaarverslag 2021 

Op het gebied van verantwoording viel er nog iets op. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs moeten hun jaarcijfers voor 1 juli vaststellen en inleveren. Bij een kleine steelproef bleek dat zeven samenwerkingsverbanden het jaarverslag van 2021 eind 2022 nog steeds niet online heeft gezet. De redactie van Het Onderwijsblad vroeg de organisaties om uitleg. Zij hebben alsnog het jaarverslag online gezet. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk