Minister Wiersma gaat samenwerkingsverbanden passend onderwijs korten

Onderwijsminister Dennis Wiersma gaat de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs met bovenmatige financiële reserves korten op hun bekostiging. Dat heeft Wiersma laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Dat meldt VOS/ABB. 

 

In 2020 kwam Wiersma’s voorganger Arie Slob met de Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs. Daarin stond dat het geld van de samenwerkingsverbanden daar terecht moest komen waarvoor het bedoeld is, namelijk bij de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Slob gaf toen aan dat de samenwerkingsverbanden die een bovenmatig eigen vermogen hadden, dit versneld moesten afbouwen. 

Afbouw is onvoldoende 

De samenwerkingsverbanden stelden toen een gezamenlijk plan op. Vervolgens meldde Slob dat hij de samenwerkingsverbanden zou gaan korten als de afbouw zou achterblijven bij de ambities in dat plan. Wiersma geeft nu aan dat de afbouw onvoldoende is en dat dat de reden is waarom hij de bekostiging gaat terugschroeven.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk