Meer kinderen met taalontwikkelingsstoornis naar logopedist

De meeste kinderen die bij de logopedist komen hebben een taalontwikkelingsstoornis of articulatiestoornis. Het aandeel kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is toegenomen in de afgelopen jaren, terwijl het aandeel met een articulatiestoornis is afgenomen. Dit blijkt uit de jaar- en trendcijfers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, zo meldt Nivel. 

Het merendeel van de kinderen die bij de logopedist komt met een verwijzing (82 procent) en ongeveer de helft is tussen de 4 en 7 jaar. Gemiddeld hadden patiënten vijftien consulten.

Logopedie

Logopedie is het paramedisch vakgebied dat zich richt op het diagnosticeren en behandelen van klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Het Nivel heeft de gegevens omtrent de logopediezorg van 2019 verzameld.

Het onderzoek

Het rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 23.042 patiënten die in 2019 zijn behandeld in 95 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze worden in dit rapport gepresenteerd naast de jaarcijfers uit eerdere jaren. De jaar- en trendcijfers geven inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de logopedist in de eerstelijnsgezondheidszorg. Voor deze cijfers zijn gegevens gebruikt van logopedisten met een eigen praktijk en van logopedisten die in loondienst zijn.
 
Bron: Nivel, https://nivel.nl/nl/nieuws/aantal-patienten-met-taalontwikkelingsstoornis-bij-logopedist-toegenomen-2019, geraadpleegd 28/07/2020
Door: Nationale Onderwijsgids