Normal_kinderen_snoep_spreken_praten

Bij gemiddeld twee kinderen in iedere klas loopt de taalontwikkeling niet zoals het zou moeten. Toch is een taalontwikkelingsstoornis veel minder bekend dan bijvoorbeeld adhd of autisme. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben veel moeite met praten en met het leren spreken en begrijpen van taal. In hun hersenen wordt taal minder goed verwerkt. Dit zorgt voor achterstanden en frustraties. Dit meldt Hanzehogeschool Groningen.

Om TOS beter onder de aandacht te brengen hebben de Hanzehogeschool Groningen, Pento Audiologisch Centrum Friesland en Koninklijke Kentalis de handen ineengeslagen. In het kader van Lân fan Taal, onderdeel van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018, brengen studenten van de opleiding Logopedie van de Hanzehogeschool Groningen alle basisscholen in Friesland een 'TOS-tas.' In de TOS-tas zit een voorleesboek, een kleurplaat en een taalspelletje voor onderbouwleerlingen en informatie over TOS voor de leerkrachten en ouders.

Op een aantal basisscholen gaan eerstejaars studenten meedraaien in een onderbouwgroep om bijvoorbeeld het boek voor te lezen of het taalspel uit de TOS-tas met een aantal leerlingen te doen. 

Logopedie

Tijdens de opleiding Logopedie leren studenten om problemen op het gebied van stem, slikken, spraak, taal, ademhaling en gehoor te diagnosticeren en te behandelen. De cliënten van een logopedist variëren van een kind met een taalontwikkelingsstoornis tot iemand die een beroerte heeft gehad en daardoor een spraakprobleem heeft. Logopedie is een breed vak voor een brede doelgroep.

Om passende zorg te bieden leren studenten samen te werken met andere disciplines en de rol van gezondheidscoach op zich te nemen. De voortdurende veranderingen in de zorg en in de maatschappij vragen een ondernemende houding; dit wordt gestimuleerd tijdens de opleiding. De TOS-actie is hiervan een mooi voorbeeld.

De opleiding Logopedie aan de Hanzehogeschool Groningen is een Topopleiding in de Keuzegids HBO 2018.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids