Normal_2019021bcollagemilodaglimburg16jun19rsz

Kinderen met communicatief meervoudige beperkingen, hun ouders en dienstverleners waaronder leerkrachten kunnen op zondag 16 juni 2019 in Guttecoven (nabij Sittard) een kijkje nemen in de keuken van Stichting Milo. Op deze familiedag kunnen de deelnemers op één dag inzicht krijgen in de wijze waarop Ondersteunde Communicatie (OC) het best kan worden ingezet voor kinderen met communicatief meervoudige beperkingen. Dit meldt Stichting Milo.

Kinderen gaan met hun ouders of begeleiders aan de slag in pop-up KLIN© Ateliers. Ouders en dienstverleners, zoals persoonlijk begeleiders, hulpverleners, ondersteuners, behandelaars en leerkrachten krijgen in workshops inzicht in de wijze waarop Milo kinderen leert om initiatieven te nemen in communicatie.
 
Door zien en samen beleven gaan deelnemers ‘aan den lijve’ ervaren wat Ondersteunde Communicatie (OC) kan betekenen. Door deze intensieve kennismaking kunnen zij op één dag inzicht krijgen in de wijze waarop OC het best kan worden ingezet voor de communicatie met hun kind(eren). Denk hierbij aan het inzetten van OC bij voorlezen, muziekbeleving, beweging en bij dagelijkse routines zoals verzorging, eten, drinken, plannen maken en aanpassen, op bezoek en op vakantie gaan.
 
Communiceren doe je niet in je eentje. Dat geldt ook voor communiceren met hulpmiddelen. Milo nodigt daarom kinderen uit met twee begeleiders uit hun woon- en leefomgeving, zoals (groot)ouders, persoonlijk begeleider of leerkracht. Geïnteresseerde professionals zoals een kinderarts, orthopedagoog of leerkracht kunnen deelnemen aan het aparte dagprogramma voor ouders en dienstverleners.
 
Stichting Milo richt zich op zorg en communicatieondersteuning aan mensen met stoornissen en beperkingen in het waarnemen en het verwerken, begrijpen en uiten van spraak, schrift en gebarentaal. Het niet of nauwelijks spreken gaat vaak samen met een combinatie van stoornissen en beperkingen. Deze kunnen voortkomen uit een ziekte (bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking) of een erfelijke aandoening (zoals het syndroom van Down, Rett, Angelman, Prader-Willi of Cerebrale Parese). Voor deze mensen bieden communicatie ondersteunende voorzieningen toegang tot informatie, communicatie, taalverwerving en leesvaardigheid.
 
Door: Nationale Onderwijsgids