'Digitale geletterdheid verbeterd in coronatijd, maar er valt nog veel te winnen'

Basisscholen en middelbare scholen hebben ook in coronatijd gewerkt aan digitale geletterdheid en zich daar zelfs positief in ontwikkeld. Tegelijkertijd nam de ongelijkheid in digitale vaardigheden tussen leerlingen toe. Dat zijn enkele conclusies van het Praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid. Dit meldt SLO.

Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: op welke aspecten van digitale geletterdheid hebben leerlingen zich bewust of onbewust ontwikkeld tijdens de coronaperiode, in de ogen van onderwijsprofessionals? De uitvoering van het onderzoek lag in handen van Kennisnet en SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.
 

Onderzoek bij 20 schoolbesturen

Van maart tot en met juni 2020 was de eerste corona-lockdownperiode, een periode waarin scholen dagelijks intensief en online les op afstand hebben gegeven. Om de effecten op digitale geletterdheid te onderzoeken, is in juni 2020 dit onderzoek gestart. Hiervoor hebben 20 schoolbesturen zich aangemeld, 10 uit het primair en 10 uit het voortgezet onderwijs. Leraren en ict-coördinatoren keken vanuit een onderwijskundig perspectief terug op deze eerste periode van afstandsonderwijs.
 
Tijdens het onderzoek is op twee verschillende manieren gemeten: eerst via een uitgebreide enquête onder 132 respondenten en daarna via vervolginterviews onder een deel van de respondenten op 18 scholen, in de periode september-december 2020.
 

Inzichten en aanbevelingen

De onderzoekers kwamen tot de volgende inzichten en aanbevelingen over digitale geletterdheid in de coronaperiode:
  • Leerlingen hebben zich digitaal ontwikkeld maar bezitten nog onvoldoende ict-basisvaardigheden;
  • Contact en mediawijsheid online: goede afspraken blijven belangrijk;
  • Digitale geletterdheid begint offline;
  • Digitale vaardigheid bij leraren is vergroot, het zelfvertrouwen ook.
 
Klik hier voor een verdieping van deze vier inzichten van SLO.
 
Door: Nationale Onderwijsgids