Praktijkgerichte examenprogramma's vmbo: docenten en pilotscholen enthousiast

Het vmbo wordt vernieuwd: de theoretische en gemengde leerweg worden samengevoegd. Over een paar jaar volgt iedere leerling een praktijkgericht programma. SLO ontwikkelt hiervoor de examenprogramma’s en denkt met 137 pilotscholen na over de implementatie in het onderwijs. Dit meldt SLO.

In het praktijkgerichte programma gaan leerlingen aan de slag met echte opdrachten uit de praktijk van werkgevers. Het doel daarvan is leerlingen beter voorbereiden op de keuze voor vervolgonderwijs en aansluiting op het mbo of de havo. Samen met docenten uit de ontwikkelteams (vmbo, havo en mbo) geeft SLO het examenprogramma vorm. Een examenprogramma beschrijft wat leerlingen moeten kennen en kunnen bij het examen. 
 
Om tot een examenprogramma te komen, is eerst een format samengesteld. Hierin staan de belangrijkste onderdelen van elk examenprogramma, gebaseerd op kennis en vaardigheden. Het format voor de examenprogramma’s bestaat uit zes onderdelen, namelijk brede vaardigheden, systematisch werken, loopbaanoriëntatie en -begeleiding, contexten, programmaspecifieke kennis en vaardigheden en maatschappelijke vraagstukken.
 
Het format is kenmerkend voor de praktijkgerichte programma’s; leerlingen gaan namelijk aan de slag met echte opdrachten uit de praktijk. Het format is tot stand gekomen na consultatie van de betrokken partijen, het kon op waardering rekenen vanuit vervolgonderwijs en bedrijfsleven (VNO-NCW en MKB Nederland, MBO Raad en Havoplatform).
 

Docenten en pilotscholen enthousiast

De docenten uit de ontwikkelteams (vmbo, havo en mbo) en pilotscholen zijn enthousiast. Het format biedt veel vrijheid én uitdaging aan docenten om een eigen invulling aan het onderwijs in het praktijkgerichte programma te geven. Docenten van de 137 pilotscholen kunnen aan de hand van het format alvast hun lesmateriaal ontwikkelen. Het vormt namelijk een basis voor de conceptexamenprogramma’s. Uiteraard is het de bedoeling dat de eindtermen van een conceptexamenprogramma uiteindelijk hun weerslag krijgen in het PTA, onderwijs- en toetsprogramma op iedere pilotschool. De conceptexamenprogramma’s verschijnen in mei; voor het PTA zullen rond de zomer diverse formats verschijnen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids