SLO en NVvW verkennen varianten van huidige vakkenstructuur wiskunde

SLO en Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren gaan in opdracht van het ministerie van Onderwijs verkennen of er varianten van de huidige vakkenstructuur wenselijk of mogelijk zijn van het vak wiskunde in de bovenbouw van havo/vwo. Hiervoor zetten zij onder docenten, schoolleiders en decanen een enquête uit. Dit meldt SLO. 

In 2015 zijn via nieuwe examenprogramma’s de inhouden van de verschillende wiskundevakken in de bovenbouw van havo en vwo vernieuwd. Bij die vernieuwing is de vakkenstructuur ongemoeid gelaten. Het onderwijsveld stelt nu de vraag of het mogelijk is om ook in de vakkenstructuur wijzigingen aan te brengen. De verkenning moet leiden tot verschillende typeringen voor de vakkenstructuur.
 

Docenten, schoolleiders en decanen

Met de enquête voor docenten moet een beeld worden verkregen van de ideeën van docenten over de eerder gesignaleerde knelpunten in de huidige indeling in wiskunde A, B, C en D. Met de enquête voor schoolleiders wordt gekeken naar de situatie op school met betrekking tot de huidige indeling in wiskunde A, B, C en D, het wel of niet aanbieden van deze vakken. Voor decanen richt de enquête zich op onderwerpen als de situatie op school met betrekking tot de keuzes voor wiskunde A, B, C en D, de redenen voor en invloeden op deze keuzes.
 
De verschillende enquêtes zijn hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids