Wat betekent de vrijwillige ouderbijdrage voor internationalisering? Nuffic legt uit

Per 1 augustus 2021 gaat de nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage in. De wet regelt dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die door school worden georganiseerd. Dat geldt ook voor leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Wat zijn de gevolgen voor internationalisering en profielen als tweetalig onderwijs? En op welke manier kun je hiermee omgaan op school? Nuffic deelt de hoofdlijnen en een aantal tips. Dit meldt Nuffic.

De nieuwe wet verplicht scholen om ouders en verzorgers te informeren over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Scholen moeten dit per 1 augustus 2021 expliciet noemen in de schoolgids. Kern van de boodschap is dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Denk hierbij aan schoolreizen, maar ook langdurige activiteiten zoals tweetalig onderwijs en aanvullende Spaanse lessen.
 

Tweetalig onderwijs

Nuffic coördineert het netwerk tweetalig onderwijs waarbij ruim 130 scholen in het voorgezet onderwijs bij zijn aangesloten. Binnen het netwerk is door verschillende scholen zorg geuit over het invoeren van de vrijwillige ouderbijdrage. Hoewel alle scholen voorstander zijn dat elke leerling in Nederland tto moet kunnen volgen, hopen de scholen dat de regeling juist hiertoe leidt en niet tot het verschralen van het aanbod.
 
Om tto goed te kunnen aanbieden worden extra kosten gemaakt door scholen. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van extra trainingen voor tto-docenten, maar ook de kosten van bijvoorbeeld uitwisselingen. Het zou enorm spijtig zijn als scholen door te weinig inkomsten geen tto meer kunnen aanbieden of dat de kwaliteit van het tto op school daalt.
 

Communicatietips vrijwillige ouderbijdrage

  • Informeer ouders en verzorgers ruim van tevoren over de internationaliseringsplannen van je school.
  • Leg duidelijk uit wat de meerwaarde en leeropbrengst voor leerlingen is en geef aan waaraan de ouderbijdrage wordt besteed. Een (oud)leerling kan ongetwijfeld pakkend verwoorden wat het hem/haar heeft gebracht.
  • Communiceer duidelijk dat wanneer er onvoldoende financiering is, de activiteit afgelast kan worden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids