PO-Raad: De vrijwillige ouderbijdrage knelt in het primair onderwijs

De PO-Raad zag naar aanleiding van een ledenpeiling dat de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs knelt. De minister wil nu ook kijken of de ouderbijdrage afgeschaft kan worden of anders maximeren. Schoolorganisaties steunen de plannen, maar geven wel aan dat voor veel scholen de extra activiteiten dan onder druk komen te staan. Dat meldt de PO-Raad.

Leerlingen en hun ouders verwachten dat naast de basiskennis- en vaardigheden de school ook aandacht besteed aan extra activiteiten zoals muziek, sport en drama. Deze extra activiteiten worden vaak mede mogelijk gemaakt vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Maximering zou dan niet moeten leiden tot verschraling van het brede aanbod in het onderwijs, zeker niet voor scholen met kwetsbare kinderen. 

Onderwijsraad 

Voorzitter van de PO-Raad Freddy Weima: “Dat scholen ouders om geld vragen voor het realiseren van een rijk aanbod, bevestigt het beeld van een jarenlange tekortschietende bekostiging van het primair onderwijs.” Dat heeft inmiddels ook de Onderwijsraad geconstateerd. Net als de Onderwijsraad roept de PO-Raad de overheid op duidelijkheid te geven op het publieke karakter van het onderwijs. En ook over zaken die wel of niet tot publiek bekostigd onderwijs horen. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk