Ouders: maximum aan klassengrootte, maatwerkdiploma, gratis kinderopvang

Ouders zijn het massaal eens met de stelling dat er in het basis- en voortgezet onderwijs een maximum aantal leerlingen per klas moet worden vastgesteld, maar liefst 90 procent van de ruim 22.000 ouders. Slechts 8 procent is tegenstander van een klassenmaximum. Dat blijkt uit de antwoorden die ouders geven in de kieswijzer die Ouders & Onderwijs samen met Voor Werkende Ouders speciaal voor ouders heeft ontwikkeld, zo melden de organisaties.

Maatwerkdiploma

Naast een maximale klassengrootte zijn ouders ook over andere onderwerpen behoorlijk eensgezind. 84 procent van de ouders vindt dat een kind de benodigde bijles altijd zonder extra kosten, via de school moet kunnen krijgen. 84 procent van de ouders is tegen het weigeren van kinderen op scholen vanwege geloofs- of persoonlijke overtuigingen. Ook ziet 79 procent van de ouders voordelen in het aanbieden van een maatwerkdiploma, waarbij kinderen op de middelbare school vakken op een hoger en lager niveau kunnen volgen zodat ze ook ‘op maat’ kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.
 
Daar is nog veel winst te behalen vindt Mohamed, vader van Imane (13) en Sami (7): “Mijn dochter is een kei in wiskunde, maar door haar dyslexie minder goed in talen. Nu gaat ze naar de mavo, terwijl ze wiskunde makkelijk op vwo-niveau zou kunnen doen. Maar die kans krijgt ze niet. Hierdoor missen wij als maatschappij later wel een kei in wiskunde. Ik vind dat echt een gemis, voor haar maar voor ons allemaal.”
 

Werk, zorg en gezin

Ouders hebben ook een duidelijke mening over werk, zorg en gezin. 51 procent wil een strippenkaart op school waarmee zij een aantal vrije schooldagen per jaar zelf in kunnen zetten. 60 procent ziet een ministerie voor Jeugd en Gezinszaken dat zich richt op onderwijs, jeugd en zorg wel zitten. En 55 procent van de ouders vindt dat kinderopvang 4 dagen gratis moet zijn.
 
Margriet, moeder van Lotte (6 jaar), Piet (3 jaar) en Bas (1 jaar) legt uit waarom zij hier voorstander van is: “Als ik vier dagen kinderopvang krijg, zou ik gelijk meer gaan werken. Nu is het systeem zo moeilijk en stimuleert het niet om meer te werken. En dan ook nog gecombineerd met een strippenkaart op school, dan help je mij als werkende ouder echt.”
 
Klik hier voor de speciale kieswijzer voor ouders.