Petitie voor kleinere klassen aangeboden aan Tweede Kamer

De petitie voor kleinere klassen in het basis- en voortgezet onderwijs is inmiddels meer dan 40.000 keer ondertekend. Dat betekent dat de Tweede Kamer deze petitie, die door de Algemene Onderwijsbond (AOb) samen met leraren- en ouderorganisaties is geïnitieerd, moet bespreken. Dit meldt de AOb.

De AOb, het Lerarencollectief, Ouders & Onderwijs, Leraren in Actie en andere verenigingen van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen zijn in september van dit jaar een petitie gestart voor kleinere klassen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het streven is om in 2025 maximaal 21 leerlingen in een klas te hebben. Nu zitten vaak 30 kinderen in een lokaal.
 
Samen haalden zij in de afgelopen weken meer dan 44.000 handtekeningen op. Maandag is de petitie-uitslag door middel van een filmpje aangeboden aan de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer.
 
Volgens ouders, leerlingen en onderwijspersoneel gaan leerlingen alleen beter presteren wanneer ze meer aandacht krijgen. Het is bekend dat er nu te weinig leraren zijn, maar de verwachting is dat deze maatregel het werk als leerkracht aantrekkelijker maakt. "Kleine klassen zullen de werkdruk verlagen, waardoor minder leraren uitvallen en het beroep aantrekkelijker wordt", legde AOb-voorzitter Eugenie Stolk in september uit. "En dat drukt het lerarentekort."
 
Door: Nationale Onderwijsgids