Normal_kind_geld

Op 15 mei aanstaande organiseert Ouders & Onderwijs de bijeenkomst Geldstromen door de school. Vanaf 2021 krijgen ouders en leerkrachten via de medezeggenschapsraad meer te vertellen over de begroting van hun school. Wat betekent dat precies voor hen? Dit meldt Pakhuis De Zwijger.

Op de bijeenkomst staan daarom de vragen centraal: Hoe benutten zij die invloed goed? Wat hebben ouders en leerkrachten nodig om geïnformeerd mee te praten en mee te beslissen? Welke rol is er dan weggelegd voor de schoolleider, schoolbestuurder en de Raad van Toezicht en hoe is hun zicht op de geldstromen rondom de school? 
 
Op 15 mei 2019 wordt daarover een bijeenkomst belegd door Ouders & Onderwijs in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Onder andere Lobke Vlaming (Ouders & Onderwijs), Thijs Roovers (PO in Actie) en Barbara Goezinne (ministerie van onderwijs) zullen daarbij aanwezig zijn.
 
Door: Nationale Onderwijsgids