Kamer bespreekt NPO; ouders willen meer aandacht voor MR en thuiszitters

Maandag 7 juni is in de Tweede Kamer het debat over de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Ouders & Onderwijs is positief over het bedrag van 5,8 miljard euro dat bestemd is voor het onderwijs, maar heeft een paar aandachtspunten. “Zo zien we meer in structurele investeringen om het lerarentekort aan te pakken. En zou er meer aandacht mogen zijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en thuiszitters.” Dit meldt Ouders & Onderwijs.

Tijdens het rondetafelgesprek op 26 mei vroeg Ouders & Onderwijs aandacht voor zaken die ouders belangrijk vinden rondom het NP Onderwijs. Uit onderzoek onder het Landelijk Ouderpanel over de impact van corona op het onderwijs, kwam naar voren dat het met leervertraging lijkt mee te vallen. In het basisonderwijs ziet de helft van de ouders er geen of zelfs een voorsprong. In het voortgezet onderwijs is wel vaker sprake van leervertraging.
 

Leervertraging

Vooral in het voortgezet onderwijs hebben kinderen door corona leervertraging opgelopen. Zo ziet 57 procent van de ouders dat bij hun kind, waarvan 15 procent een grote vertraging. In het basisonderwijs ziet een derde een leervertraging bij hun kind. Daar staat tegenover dat 16 procent juist een voorsprong constateert.
 

Welzijn

De lange schoolsluiting heeft negatieve invloed gehad op het welzijn van een grote groep leerlingen. Zo ziet 46 procent van de ouders dat hun kind minder lekker in zijn vel zit, waarvan 13 procent van de ouders zegt dat hun kind zich veel slechter voelt. Ruim een derde van de ouders ziet geen verschil. Ook hier blijken middelbare scholieren meer negatieve gevolgen te ondervinden dan basisschoolleerlingen.
 

Structureel extra geld

Ouders & Onderwijs pleit daarnaast voor structureel extra geld om al langer bestaande problemen op te lossen, zoals bevoegde leerkrachten, kleinere klassen en meer handen in de klas. Ook vindt Ouders & Onderwijs het essentieel om ouders te betrekken bij de plannen. Belangrijk is dat de handreiking die voor de MR is ontwikkeld ook daadwerkelijk op tafel komt te liggen bij de MR.
 

Leerlingen met ondersteuningsbehoefte en thuiszitters

Een ander aandachtspunt voor het NP Onderwijs is om extra aandacht te hebben voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Het maatwerk dat hiervoor nodig is valt niet direct onder de interventies uit de ‘menukaart’. Ouders & Onderwijs vraagt daarom scholen enige vrijheid te geven en hen op te roepen maatwerk mogelijk te maken voor deze kinderen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids