Stichting Ouders en Onderwijs gaat zich inzetten voor ouders van mbo-studenten

De Stichting Ouders & Onderwijs gaat zich voortaan ook inzetten voor ouders van mbo-studenten. De stichting helpt ouders van schoolgaande kinderen en jongeren door hen te informeren en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft. Ouders & Onderwijs is al een tijdje actief in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, maar wil nu voor het mbo de positie van ouders versterken. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Ouders & Onderwijs heeft de ambitie om de positie van ouders in het middelbaar beroepsonderwijs te versterken. Dit gebeurt zowel lokaal via de medezeggenschap als landelijk door het gesprek aan te gaan met scholen, mbo-organisaties en de politiek. Door het uitzetten van enquêtes onder ouders van studenten in het mbo, en onderzoek door middel van het Ouderpanel, kan de Stichting eventuele knelpunten inventariseren met als doel het geluid van ouders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Daarnaast gaat Ouders & Onderwijs in haar online kennisbank meer specifieke mbo-artikelen plaatsen.

Onderwijsprofessionals 

Nog niet alle ouders kennen Ouders & Onderwijs. Daardoor blijven ouders misschien onnodig met vragen rondlopen. Heb jij als onderwijsprofessional veel contact met de ouders van je studenten? Vertel hen dan over Ouders & Onderwijs

Door: Nationale Onderwijsgids