Magister volgend jaar flink duurder; SIVON gaat gesprek aan met Iddink

Magister, een online platform voor het voortgezet onderwijs, heeft aangekondigd een prijsverhoging te gaan doorvoeren van ongeveer 30 procent vanaf het schooljaar 2020/2021. Nadat verschillende schoolbesturen hierover aan de bel trokken bij VO-raad en bij inkoopcoöperatie SIVON, is SIVON het gesprek aangegaan met Magister over de prijsverhoging. Inmiddels hebben meer dan 125 schoolbesturen zich bij de actie van SIVON aangesloten. Dit meldt de VO-raad.

Magister wordt door veel scholen gebruikt als centraal systeem voor lesroosters, cijfers, huiswerk of het melden van ziekte en afwezigheid.  Organisatie Iddink Group stuurde eind april een brief naar alle schoolbesturen met de aankondiging dat de prijzen voor Magister flink zullen worden verhoogd per 2020/2021. Het gaat om een stijging van ruim 30 procent, wat neerkomt op 22,49 euro per leerling per jaar. Landelijk gezien kost dit het voortgezet onderwijs jaarlijks enkele miljoenen euro’s, schrijft de VO-raad.
 
Inkoopcoöperatie SIVON heeft besloten het gesprek aangegaan met Magister over de prijsverhoging. Inmiddels hebben meer dan 125 schoolbesturen zich bij de actie van SIVON aangesloten en dat aantal kan nog groeien. De VO-raad roept zijn leden hiertoe op: “Door als collectief op te trekken tegen deze prijsverhoging, kunnen onder de beste voorwaarden afspraken worden gemaakt over de prijsstelling van Magister.”
 
Ook in de Tweede Kamer werd verbaasd gereageerd op de forse prijsverhoging. Minister Slob riep daarop schoolbesturen op zich aan te sluiten bij de actie van SIVON.
 
Door: Nationale Onderwijsgids