Pilotproject Co-Teach Informatica wil tekort leraren Informatica

Middelbare scholen en leerlingen staan te popelen om aan de slag te gaan met informatica, maar het tekort aan leraren Informatica is heel groot. De Vereniging van Universiteiten (VSNU), NLdigital en de VO-raad hebben daarom de krachten gebundeld in het pilotproject Co-Teach Informatica. Hier ontwikkelen enthousiaste IT professionals projectonderwijs dat aansluit op hun expertise, samen met bevoegde leraren en vakdidactici: oftewel co-teaching. Dit meldt de VSNU.

In dit unieke pilotproject dat januari 2021 van start gaat, krijgen middelbare scholen de kans informatica aan te bieden door een combinatie van projectonderwijs door IT-professionals en een solide online leerlijn, ontwikkeld door en begeleid vanuit universitaire lerarenopleidingen. Aan de pilot doen drie universitaire lerarenopleidingen mee: de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht en Universiteit Twente. Zij werken gedurende de pilot samen met negen middelbare scholen in deze regio’s en IT professionals. Op deze manier kunnen in 2023 minstens 3000 leerlingen extra het vak Informatica volgen.

Pieter Duisenberg (Voorzitter van de Vereniging van Universiteiten): “Geweldig om te zien hoe de vakkennis van onze academici flexibel ingezet wordt om jongeren toch die belangrijke basis mee te kunnen geven. Een prachtige innovatieve aanvliegroute waarmee we weer meer jongeren klaarstomen voor de top."
 
Dankzij het project kunnen scholen informatica weer als examenvak aanbieden, ook als er nog geen bevoegde leraar informatica is. De school zet in dat geval een anders-bevoegde leraar in die een IT-expert begeleidt, bijvoorbeeld een wiskundeleraar een informaticaleraar inzetten die een IT-expert als co-teacher krijgt toegewezen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids