SIVON en Magister eindelijk eens over hoogte bijdrage van scholen

SIVON, een coöperatie van schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs, en softwareleverancier Magister hebben afspraken gemaakt over de inrichting van het digitale onderwijssysteem Magister en de bijdrage die scholen in het voortgezet onderwijs hiervoor betalen. Na een reeks gesprekken zijn de partijen voor het gebruik van de Magister Suite een basis- en een innovatiepakket overeengekomen. Circa 70 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs maakt gebruik van Magister. Dit melden SIVON en Magister.

De prijsverhoging van de licentie voor schooljaar 2020/2021 is vastgesteld op 1,70 euro per leerling voor de basislicentie (basispakket). Hiermee betalen scholen dit schooljaar 19,19 euro per leerling per jaar voor het uitgebreide basispakket. Dit betekent een verhoging van 9,7 procent ten opzichte van schooljaar 2019/2020. Ten aanzien van het innovatiepakket kunnen scholen zelf de afweging maken of zij het aanvullende pakket met uitgebreide mogelijkheden wensen af te nemen. 
 
Ook na deze gemaakte afspraken zullen SIVON en Magister met elkaar in gesprek blijven om nieuwe mogelijkheden te verkennen om onderwijsinstellingen en haar medewerkers te ontzorgen met innovatieve en efficiënte oplossingen. Scholen kunnen hun pakketkeuze voor schooljaar 2020/2021 kenbaar maken via www.magister.nl/magister-suite of via de accountmanager in januari 2021. Mocht een school reeds gebruik maken van Magister.me, dan worden voor het actieve leerlingenaantal geen kosten in rekening gebracht voor het innovatiepakket.
 
Door: Nationale Onderwijsgids